724 411 489
Zákaznická podpora: Po–Ne 7:30–19:00

Zdravě osvětlený blog

Parametry zdravého svítidla: 2. díl – Parametr α-opic lux

Kategorie: Zdravé a praktické rady

Datum zveřejnění: 17.4.2022

Doba čtení
     Co se v příspěvku dozvíte?
  • Co přesně parametr α-opic lux u zdravého osvětlení hodnotí
  • Proč stojí za zmínku
  • Jak parametr stanovujeme u nás ve svitimprotebe

Metod pro hodnocení vlivu světla na fotoreceptory existuje více. Metoda α-osvětlení stojí za zmínku, protože jí uznává a prosazuje Mezinárodní komise pro osvětlování, takzvanou CIE, která mimo jiné vypracovává základní standardy a postupy metrologie v oblasti osvětlení. I z toho důvodu můžeme předpokládat, že se za několik let parametr může objevit v normativních dokumentech pro EU a později i pro Českou republiku.

Její výpočet naleznete zde.

Jak s parametrem nakládáme ve svitimprotebe

V červnu 2019 se sešli přední odborníci z vědeckých oborů souvisejících s vlivem světla na člověka na mezinárodním setkání pořádaném společností CIE ve Washingtonu. Mimo jiné, jedním z výsledků tohoto sezení je vydání manuálu CIE S 026 Toolbox pro výpočet jednotek α-opic lux pomocí metody α-osvětlení, který ve svitimprotebe používáme. Přesný postup pro výpočet najdete zde.

Chvíli po tomto setkání a to v říjnu 2019 vydala mezinárodní společnost pro osvětlování CIE prohlášení k nevizuálním účinkům světla, ve které uvedla, že jednotka α-opic lux je v souladu s Mezinárodním systémem jednotek SI (BIPM 2019a, BIPM 2019b). Dalším bodem, který CIE v prohlášení uvádí je, že připravuje normu ISO/CIE TR 21783, která bude zohledňovat nevizuální účinky světla na lidský organismus. A právě z toho tedy prozatím plyne, že pokud se v normách objeví v budoucnu metrika pro hodnocení vlivu světla na člověka, bude to právě α-opic lux.

Parametr α-opic lux má dle CIE S 026 Toolbox několik způsobů interpretací. Ve svitimprotebe u LED svítidel a světelných zdrojů uvádíme v „Parametrech zdravého osvětlení“ tzv. Daylight efficiency ratio neboli DER ( CIE S 026 Toolbox User Guide, str.25). DER vyjadřuje do jaké míry je spektrální působení světelného zdroje svítidla podobné působení denního světla (standardní bílé světlo D65) na jednotlivé fotoreceptory lidského oka.

Pro stejné nadšence zdravého osvětlení jako jsem já, se pokusím popsat se celý způsob vyhodnocování světelných zdrojů a parametru dle CIE S 026 Toolbox.

Na prvním obrázku  můžete vidět výstup/výslednou tabulku z CIE S 026 Toolbox. Z prvního sloupce vlevo je patrné, že horní řádek reprezentuje hodnoty světelného zdroje svítidla. A také, že spodní řádek reprezentuje denní světlo, kde jsou všechny čísla rovny hodnotě 1. Znamená to, že pokud bude člověk pobývat na denním světle, bude světlo oblohy a slunce stimulovat fotoreceptory našeho oka tak, že α-opic lux DER bude rovno hodnotě 1 pro všechny fotoreceptory oka. Pokud například hledáte svítidlo, které stimuluje receptory oka stejně jako denní světlo D65, měla by se hodnota DER tohoto svítidla co nejvíce přiblížit hodnotě 1. Bavíme se však pouze o spektrální složení a citlivost fotoreceptorů oka na něj. V tomto parametru není zohledněno mnoho dalších důležitých metrik, jako například index podání barev nebo množství světla dopadajicího na jednotlivé fotoreceptory oka.

Na nevizuální systém vnímaní světla mají vliv všechny receptory, primárně však gangliové buňky, neuronové buňky nacházící se v sítnici. Zajímá nás tedy především žlutá hodnota v horním řádku (číslo hned pod nápisem „gangliové buňky“), která říká do jaké míry je světlo konkrétního svítidla podobné dennímu světlu co se týče působení na biorytmus člověka.

Pojďme si to vysvětlit na příkladu u konkrétních svítidlech. Budeme porovnávat dva LED produkty s odlišným spektrálním složením. Jedním je žárovka, která určena na večerní a noční používání, druhým je kancelářské svítidlo určené k používání přes den.

 Večerní LED žárovka Kanlux A60 E27 5W 1800K. Z měření jejího světleného zdroje dostaneme tyto hodnoty:

Obr. 1 Výstup z CIE S 026 Toolbox pro Led žárvku Kanlux A60 E27 5W 1800K.

Z obrázku 1 je patrné, že spektrální složení večerní žárovky působí na naše fotoreceptory pouhými 24 % oproti dennímu světlu. Proto tento světelný zdroj není vhodný pro používání ve dne. Jeho spektrální složení se podobá dennímu světlu pouze ze 24 % a spektrálně nepůsobí na náš nevizuální systém tak jako denní světlo. Jestliže však zvolíme světelný zdroj kancelářského svítidla BRACKET 1 CIRCADIAN, dostaneme po změření výsledky, které můžete vidět na obrázku 2 níže. Toto svítidlo spektrálně působí na gangliové buňky podobně jako denní světlo, a to ze 72 %. Z toho tedy můžeme usoudit, že svítidlo je vhodné k používání ve dne.

Kancelářské svítidlo Bracket 1 Circadian. Z měření jeho světleného zdroje dostaneme tyto hodnoty:

Obr. 2 Výstup z CIE S 026 Toolbox pro svítidlo Bracket 1 Circadian.

U většiny naších produktů naleznete hodnotu DER, dle které si můžete sami určit jak moc je světelný zdroj konkrétního svítidla podobný dennímu světlu. Zpravidla je v tomto ohledu nejlepší plnospektrální LED osvětlení.

Pro zjednodušení výběru jsme u každého svítidla připravili jednoduchou grafiku s názvem „Doporučená doba používání“, ve které vždy znázorňujeme, kdy je vhodné dané svítidlo či světelný zdroj používat, aby měl pozitivní účinky pro vaše zdraví.  Uvádíme doporučené hodnoty jak pro denní scénu osvětlení (denní svítidla) označené znaménkem žlutého sluníčka, tak pro večerní a noční scénu (večerní a noční svítidla), kdy je hodnota vždy označena znakem modrého měsíce.

Použité informační zdroje naleznete zde.

Autor tohoto článku:

Filip Ruml

světelný technik a odborník na zdravé osvětlení

Filip se věnuje zdravému interiérovému osvětlení již 7 let. Dělal nespočet návrhů a projektů osvětlení, vyzná se v technických záležitostech svítidel a dokáže hodiny povídat o tom, jak působí světlo na cirkadiánní rytmus, spánek a všeobecně zdraví. Pokud chcete poradit ohledně zdravého osvětlení, nebo máte technický dotaz, zeptejte se Filipa!

Pokud sdílíte naše nadšení pro zdravé osvětlení,
sjednejte si s námi úvodní schůzku zdarma.

Sejít se