724 411 489
Zákaznická podpora: Po–Ne 7:30–19:00

Zdravě osvětlený blog

Činitel cirkadiánní účinosti

Kategorie: Zdravé a praktické rady

Datum zveřejnění: 16.8.2021

Doba čtení

Existuje několik veličin pro hodnocení cirkadiánních účinků světla na lidský organismus [32,48,49]. Jednou z nich je činitel cirkadiánní účinnosti av, mel, který byl poprvé definován Dietrichem Gallem [29]. Výpočet se provádí dle následujicího vzorce [32]:

,kde:

av, mel je činitel cirkadiánní účinnosti,
Xλ(λ) je spektrální složení světelného zdroje [-],
smel(λ) je křivka citlivosti cirkadiánního systému (viz obrázek 1.13),
V(λ) je křivka poměrné spektrální citlivosti fotopického vidění normalizovaného pozorovatele CIE.

 

Hodnoty činitele cirkadiánní účinnosti av, mel jsou zobrazeny v diagramu CIE 1931 na obrázku 1.22. Barevný diagram CIE 1931 byl definován mezinárodní komisí CIE v roce 1931 a popisuje možné kombinace barev vnímatelné lidským okem pomocí dvou souřadnic x a y, které reprezentují všechny trichromatické složky X, Y a Z .Činitel je nejvyšší v oblasti modré barvy (hodnota rovna 16,7), kdy dochází k vysokému stimulu ipRGCs a melanopsinu. Naopak nejnižších hodnot nabývá av, mel v oblasti oranžové a červené (hodnota rovna 0,3), kdy nedochází k aktivaci melanopsinu, čimž nedochází ani k potlačení hladiny melatoninu v těle. Je nutné ale taky myslet na to, že činitel cirkadiánní účinnosti av, mel  zohledňuje pouze spektrální složení světla, nikoliv však jeho intenzitu. Vysoká intenzita světla s nízkým činitelem av, mel  může způsobit stejný stimulus ipRGCs jako nízká intenzita světla s vysokým činitelem av, mel [13,18].

 

Obr. 1.22: Hodnoty činitele cirkadiánní účinnosti av, mel v barevném diagramu CIE 1931. Převzato a upraveno z [88].

 

 

Brno 16.8.2021, zdroj

Autor tohoto článku:

Filip Ruml

světelný technik a odborník na zdravé osvětlení

Filip se věnuje zdravému interiérovému osvětlení již 7 let. Dělal nespočet návrhů a projektů osvětlení, vyzná se v technických záležitostech svítidel a dokáže hodiny povídat o tom, jak působí světlo na cirkadiánní rytmus, spánek a všeobecně zdraví. Pokud chcete poradit ohledně zdravého osvětlení, nebo máte technický dotaz, zeptejte se Filipa!

Pokud sdílíte naše nadšení pro zdravé osvětlení,
sjednejte si s námi úvodní schůzku zdarma.

Sejít se