724 411 489
Zákaznická podpora: Po–Ne 7:30–19:00

Zdravě osvětlený blog

Slovníček pojmů

Kategorie: Slovníček pojmů

Datum zveřejnění: 9.8.2021

Spektrální složení světla 

Je často nazýváno také jako spektrální graf nebo spektrum světla. Jak vypadá spektrálního složení svítidel a denního světla můžete vidět na obrázcích pod tímto textem níže. Aby se dalo totiž o barvách světla mluvit i ve vědecké sféře, jsou barvy světla reprezentovány vlnovými délkami. Například modrá barva a její odstíny jsou zastoupeny vlnovými délkami 420-510 nm, zelená 510-560 nm a červená 560-610nm. Všechny tyto barvy a jim příslušné délky jsou patrné na obrázcích níže. Někdo se může zeptat „A kde je bílé světlo“?  Bílé světlo (bílé fotony) neexistuje. Ve skutečnosti na sítnici oka dopadá modré, zelené a červené světlo. Všechny tyto barvy světla pak mozek složi dohromady a ukáže nám bílou barvu.

 

Cirkadiánní hodiny a cirkadiánní rytmus

Vnitřní, biologické nebo též cirkadiánní hodiny, vyjadřují u mladého člověka cca 24 hodinový cyklus [7] svázaný s otočením planety Země kolem své osy. Tikají v lidském organismu celý život a řídí naše denní aktivity. Centrální biologické hodiny řídí všechny pravidelně se opakující děje v našem těle [15]. Například tělesnou teplotu, hladiny hormonů v těle nebo rytmus spánku a bdění, ovlivňují také soustředění a vnímání, stejně jako fyzickou a duševní kondici. Aby tyto procesy, které jsou řízeny cirkadiánními hodinami, probíhaly v našem těle ve správnou denní dobu, musí se vnitřní čas cirkadiánních hodin sladit s časem venku a s časem běžnéhé režimu Vašeho dne. Musí se tedy synchronizovat a vytvořit rytmus. Tento rytmus se nazývá cirkadiánní. U zdravého mladého člověka je jedna perioda cirkadiánního rytmu bez působení vnějších vlivů zhruba 24 hodin, den zabírá 16 hodin z cyklu a zbylých 8 hod noční doba. Mezi jednotlivci se však může tato perioda individuálně lišit a to v rozsahu od 23,6 do 25,1 hodin [2,8,14]. Její délka je dána geneticky a každý jedinec má svou vlastní periodu se svou délkou cyklu. Více informací o cirkadiánním rytmu naleznete ve videu zde. Styl života, který je v souladu s cirkadiánním rytmem má mnoho benefitů pro zdraví a myšlení.

 

Teplota chromatičnosti Tch (anglicky: CCT = correlated colour temperature)

Teplota tělesa teplotního zářiče sloužící k definování barvy jím vyzařovaného světla (jednotka Kelvin [K]). Čím nižší je číselná hodnota, tím je barva světla více do červena. Naopak čím vyšší je tato hodnota, tím je barva světla více do modra. Teplota chromatičnosti (často také označována jako barevná teplota nebo teplota barvy světla) výbojek a polovodičů se na rozdíl od barevné teploty teplotních zářičů označuje jako „náhradní teplota chromatičnosti“. Více informací u teplotě chromatičnosti naleznete v příspěvku na našem blogu.

Přiřazení barev světla oblastem teplot chromatičnosti podle EN 12464-1:
Barva světla – teplota chromatičnosti [K]
teplá bílá (tb) do 3 300 K
neutrální bílá (nb) od 3 300 do 5 300 K
denní bílá (db) nad 5 300 K

 

Index podání barvy Ra (anglicky: CRI = colour rendering index)

Obecný index podání barev Ra (nebo CRI) je bezrozměrná charakteristika udávající kvalitu zdroje bílého světla co do podobnosti u remisních spekter definovaných osmi zkušebních barev (viz DIN 6169 nebo CIE 1974) s referenčním světelným zdrojem (podle DIN 6169: 1976, resp. CIE 13.3: 1995.). Další nebo podrobnější popis indexu Ra naleznete v příspěvku Hodnocení vjemu barvy nebo Color rendering index CRI na našem blogu.

 

CIE  (Commission internationale de l’éclairage)

Je mezinárodní komise (organizace) pro osvětlování věnující se světlu, osvětlování, barvě a kolorimetrickým soustavám. Více najdete na webových stránkách CIE https://cie.co.at/.

 

Intenzita osvětlení (=osvětlenost)

Udává poměr světelného toku dopadajícího na určitou plochu k velikosti této plochy (lm/m² = lx). Intenzita osvětlení není vázána na povrchovou plochu objektu. Může být stanovena kdekoli v prostoru (vnitřním i venkovním). Intenzita osvětlení není vlastnost produktu, protože se jedná o veličinu přijímače. K jejímu měření se používají měřiče intenzity osvětlení – luxmetry.
Jednotka: lux
Zkratka: lx
Značka: E

 

Jas

Míra „dojmu jasu“, který má oko z určité plochy. Tato plocha při tom může buďto sama svítit, nebo odrážet dopadající světlo (veličina vysílače). Jedná se o jedinou fotometrickou veličinu vnímanou lidským okem.
Jednotka: kandela na metr čtvereční
Zkratka: cd/m²
Značka: L

 

Koeficient denního světla

Poměr intenzity osvětlení docílené pouze dopadem denního světla v jednom bodě ve vnitřním prostoru a vodorovné intenzity osvětlení ve venkovním prostoru pod jasnou oblohou.
Značka: D (anglicky: daylight factor)
Jednotka: %

 

Světelný tok

Míra celkového světelného výkonu odevzdávaného světelným zdrojem všemi směry. Tedy jakási „veličina vysílače“, udávající celkový vysílaný výkon. Světelný tok světelného zdroje se dá změřit pouze v laboratoři. Rozlišujeme mezi světelným tokem žárovky, resp. modulu LED, a světelným tokem svítidla.
Jednotka: lumen
Zkratka: lm
Značka: Φ

 

Světelný výtěžek

Poměr vyzářeného světelného výkonu Φ [lm] k přijatému elektrickému výkonu P [W].
Jednotka: lm/W.

 

Svislá intenzita osvětlení

Intenzita osvětlení vypočítaná nebo měřená na svislé rovině (např. čelní ploše regálu). Svislá (vertikální) intenzita osvětlení se zpravidla označuje jako Ev.

 

Svítivost

Udává intenzitu světla v určitém směru (jako veličina vysílacího zdroje). U svítivosti se jedná o světelný tok Φ vysílaný pod určitým prostorovým úhlem Ω. Vyzařovací charakteristika světelného zdroje se graficky znázorňuje jako křivka svítivosti. Svítivost je základní jednotka SI.
Jednotka: kandela
Zkratka: cd
Značka: I

 

UGR (max) (anglicky: unified glare rating)
Míra psychologického účinku oslňování v interiérech. Kromě jasu svítidla závisí hodnota UGR také na stanovišti pozorovatele, směru pohledu a jasu prostředí. Norma EN 12464-1 uvádí mimo jiné nejvyšší přípustné hodnoty UGR pro různé druhy pracovišť ve vnitřních prostorech.

 

Vodorovná intenzita osvětlení

Intenzita osvětlení vypočítaná nebo měřená na vodorovné rovině (např. desce stolu, podlaze). Vodorovná (horizontální) intenzita osvětlení se zpravidla označuje jako Eh.

 

Sytost či saturace

znamená v teorii barev intenzivnost barvy neboli barevnost. Čím je více barva sytá, tím je vnímána jako živější. Méně syté barvy se naproti tomu zdají tlumené či zašedlé.

 

Pokud sdílíte naše nadšení pro zdravé osvětlení,
sjednejte si s námi úvodní schůzku zdarma.

Sejít se