724 411 489
Zákaznická podpora: Po–Ne 7:30–19:00

Certifikované měření umělého i sdruženého osvětlení

Výstupem naší práce je protokol měření, který splňuje veškeré požadavky platných norem. Tento protokol podle typu zakázky vyžaduje příslušná krajská hygienická stanice nebo stavební úřad. Navíc je jedním z důležitých podkladů pro rozhodnutí o kolaudaci vašeho vysněného domku nebo kanceláře. 

Co všechno nabízíme? 

 • Měření denního osvětlení a umělého osvětlení.
 • Posouzení osvětlení z hlediska významu pro jakost, opakovaná měření.
 • Posouzení plnění požadovaných hygienických norem v oblasti osvětlení.
 • Měření osvětlení obytných ploch, kanceláří a konferenčních prostorů.
 • Měření osvětlení na pracovištích, ve výrobních a sportovních halách.
 • Měření osvětlení vzdělávacích zařízení.
 • Měření osvětlení léčebných zařízení.
 • Měření osvětlení nákupních center a obchodů.
 • Měření flikru a jevů s ním spojených. Více zde.

Umíme měřit tyto veličiny:

 • Osvětlenost (intenzitu osvětlení) E [lux]
 • Rovnoměrnost osvětlení U0 [-]
 • Teplotu chromatičnosti Tch [K]
 • Odchylka od planckovy čáry teplotních zářičů ∆uv [-]
 • Index podání barev Ra (CRI) [-]
 • Dominantní vlnová délka λd [nm]
 • Color fidelity index (norma TM-30) Rf [-]
 • Color gamut index (norma TM-30) Rg [-]
 • Souřadnice x,y barevného prostoru CIE1931
 • Souřadnice x,y barevného prostoru CIE1964
 • Souřadnice u,v barevného prostoru CIE1976

 

 • Parametry flikru platné pro EU PstLM a SVM
 • Parametr flikru Činitel vlnitosti světla FP (Percent Flicker)
 • Parametr flikru Index míhání FI (Flicker index)
 • Flikr index dle ASSIST Mp
 • Spektrální složení světla
 • Spektrální intenzitu ozáření E [W.m-2.nm-1]
 • Obsah modrého světla ve světelném zdroji
 • Trichromatické složky X,Y,Z
 • TLCI (Television Lighting Consistency Index)
 • TLMF (Television Lighting Matching Factor)

Měření fotometrických veličin mohou využít i zákazníci, kteří si chtějí ověřit, zda jim dodavatel osvětlení skutečně poskytl osvětlovací soustavu podle dle specifikací v již dříve odsouhlaseném návrhu. Většinou jde o technické dozorování tendrů, výběrových řízení a akcí financovaných z Evropských fondů, kdy převzetí nevyhovující nebo nezměřené osvětlovací soustavy může znamenat reklamaci či dokonce vrácení svítidel. Obvykle se ověřují parametry svítidel, jako je intenzita osvětlení, teplota chromatičnosti a index podání barev.

Měření osvětlení, neboli fyzikální fotometrie, je specifický technický obor, který se neustále rozvíjí. Proto vyžaduje přehled v mnoha oborech a dobrou znalost technických prostředků, jako jsou světelné zdroje, svítidla nebo napájecí zdroje. Kromě znalostí je pro provádění fotometrických měření nezbytné  vlastnit certifikované měřící přístroje, které se musí každé dva roky kalibrovat ve speciálních laboratořích.

Naše vybavení:

Flikrmetr LabFlicker

 

Spektroradiometr Sekonic C-7000

 

 

Měření probíhá podle:

 

Pokud sdílíte naše nadšení pro zdravé osvětlení,
sjednejte si s námi úvodní schůzku zdarma.

Sejít se