724 411 489
Zákaznická podpora: Po–Ne 7:30–19:00

Distribuce spektroradiometru pro měření světla

Nabízíme přistroje pro měření světelně technických vlastností svítidel a světelných zdrojů. Naše měřící přístroje jsou vhodné pro hodnocení kvality osvětlení a jeho vlivu na člověka.

Od začátku roku 2021 spolupracujeme s firmou Sekonic Corporation a zajišťujeme distribuci spektroradiometru Sekonic C-7000. Tento spektroradiometr je určen pro měření viditelné části elektromagnetického záření a má funkce, které jsou potřebné zejména pro hodnocení kvality LED světelných zdrojů, vlivu světla na člověka a prodávění kontrolních měření osvětlenosti interiéru budov dle platným norem.

 

 

Spektroradiometr

 

Sídlo:   Tokyo, Japonsko

Datum založení: 1951

Ředitel:  Kiyoshi Shirato

Kapitál: 1,609 million yen

Japonská společnost Sekonic poskytuje široký rozsah měřící techniky pro osvětlení určené pro světelný průmysl, fotografy nebo kameramany po celém světě. Společnost byla založena v červnu roku 1951 coby Seiko Electric Industries Co., Ltd. a první průlomový měřící přístroj byl Sekonic P-1. Během několika let celosvětová poptávka po měřících zařízeních neustále rostla a vyústila k rozšíření závodu. Výstavba nové továrny byla zahájena během června roku 1959. Měřící přístroje Sekonic se postupem času stávaly tak uznávanými, že v únoru roku 1984 byly Sekonic Digipro X-1 a L-518 na palubě raketoplánu NASA mířícího do vesmíru. Společnost Sekonic dodnes pokračuje ve vývoji a výrobě měřících přístrojů pro všechny typy osvětlovacího průmyslu, fotografování nebo kinematografii.

Filozofie na ochranu klimatu

Vize společnosti Sekonic je plnit své sociální závazky a trvale pokračovat v zajištění jejích organizace tak, aby si všichni členové zvyšovali povědomí o životním prostředí a rozšiřovali v tomto tématu vědomosti. Sekonic také provádí obchodní činnost šetrným způsobem jak k člověku, tak k životnímu prostředí. Zasazuje se o zachování a zlepšení globálního prostředí.

Zelené nákupy (GP)

Abychom snížili zátěž životního prostředí ve všech našich obchodních procesech, jako je vývoj, výroba, prodej, služby nebo samotné produkty, dodržujme zákony a předpisy týkající se životního prostředí a splňujeme společenskou odpovědnost společnosti Sekonic tím, že přinášíme bezpečné, vysoce kvalitní a atraktivní produkty na trhy po celém světě. V únoru roku 2008 jsme zavedli pravidlo „Pokyny pro zadávání zelených zakázek“. Od té doby podporujeme toto zadávání zakázek a ve spolupráci a v plném porozuměním našich dodavatelů jej plníme. S rostoucím počtem zákonů a předpisů vyžadujících správu informací o chemických látkách se nyní nacházíme v době, kdy je naprosto nezbytné sdílet informace napříč dodavatelským řetězcem, místo toho, aby si je jednotlivé společnosti analyzovaly a spravoval samy.
Aby se snížila zátěž výrobků na životní prostředí, je klíčové si obstarat materiály a díly s nižším dopadem na životní prostředí. Abychom podpořili aktivity v oblasti nákupu materiálu, které jsou šetrné k životnímu prostředí, počítáme s pokračující spoluprací našich dodavatelů při dosahování příslušných ekologických závazků.

Kvalita produktů

Naším cílem je dodávat zákazníkům bezpečné a vysoce kvalitní produkty. Splňujeme normu ISO9001. Neustále se zaměřujeme na zlepšení, abychom dosáhli co největší spokojenosti našich zákazníků.

Fotogalerie

 

Pokud sdílíte naše nadšení pro zdravé osvětlení,
sjednejte si s námi úvodní schůzku zdarma.

Sejít se